Školská jedáleň pri Spojenej škole - Telefón: 02-65422603


Informácie školskej jedálne


Elektronické objednávanie stravy môžete uskutočniť na adrese: http://eskoly.sk

Prihlasovacie meno a heslo žiadajte od triedneho učiteľa, alebo nám napíšte žiadosť na e-mailovú adresu : skola@tilgnerka.edu.sk, resp. odhlasky@gmail.com

Prihlasovacie meno a heslo Vám bude obratom zaslané.

Dovoľujeme si Vám oznámiť,

že s účinnosťou od 1. októbra 2015

sa zvyšuje stravná jednotka nasledovne:


Ceny stravovania školskej jedálne:

1. stupeň - 1.09 €

2. stupeň ZŠ a Príma až Kvarta - 1,16 €

3. stupeň (Kvinta až Oktáva) - 1,26 €


Zároveň Vám oznamujeme,

že je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2015 o výške príspevku na réžiu školskej jedálne v hodnote 0,10 €/deň na žiaka.

Príspevok sa stanovuje podľa počtu pracovných dní v mesiaci a nezávisí od počtu odobratých obedov.


Úhrada stravy

Naša škola akceptuje 2 typy uhrádzania stravy:

prostredníctvom Internet bankingu
prostredníctvom Slovenskej pošty.


prostredníctvom Internet bankingu: od mája 2013 budú platby školskej jedálne realizované aj prostredníctvom Internet bankingu. Prosíme Vás o realizovanie Vašej platby za stravné najneskôr do 3 PRACOVNÝCH dní pred začiatkom nového mesiaca, nakoľko spracovanie údajov medzi bankami istý čas trvá a pri neskorej úhrade, tzn. menej ako 3 dni, nemáme možnosť skontrolovať správnosť úhrady stravného. Pri uhrádzaní stravného prostredníctvom Internet bankingu nie je potrebné nosiť potvrdenie o úhrade, stravníci budú automaticky od prvého dňa nasledujúceho mesiaca prihlásení na stravu.
prostredníctvom Slovenskej pošty: požadujeme priniesť potvrdenie o úhrade.


- Žiadame rodičov, aby pri platbe cez internet banking vypĺňali nasledovné údaje :

1) Číslo účtu : IBAN SK05 5600 0000 0086 1787 1005, BIC kód banky : KOMASK2X

2) Poznámka : meno + trieda

3) Konštantný symbol : 0308- Odhlasovanie stravy :

Strava sa odhlasuje deň vopred, najneskôr ráno do 08: 00 hod. Spätne sa strava odhlásiť nedá.

- Šeky na stravu sa vydávajú do tried po 20-tom dni v mesiaci na nasledujúci mesiac. Odhlásené lístky po tomto dátume sa odpočítajú v nasledujúcom šeku.


- Spôsoby akými môžete odhlasovať stravu :

1) Telefonicky na č. 02 / 654 22 545)

2) E – mailom na odhlasky@gmail.com


- Spôsoby akými môžete uhradiť stravu :

1) Cez internet banking ( treba vytlačiť potvrdenie o zaplatení )

2) Poštovou poukážkou


Kontakt vedúci jedálne : 02/654 22 603